חולון - מיזם בית לחם
חולון - מיזם בית לחם
החלה המכירה המוקדמת!
חולון - הר הצופים 35
חולון - הר הצופים 35
הבניה החלה!
חולון - קפלנסקי 10
חולון - קפלנסקי 10
הבניה בעיצומה!