ראשל״צ-מעונות ברכה 3
ראשל״צ-מעונות ברכה 3
הבניה החלה!
ראשל״צ - לייב פינסקר
ראשל״צ - לייב פינסקר
הבניה החלה !
ראשל״צ - שרירא 44-48
ראשל״צ - שרירא 44-48
התקבל היתר בניה!!
ראשל״צ - רש״י 40
ראשל״צ - רש״י 40
הבניה בעיצומה!
ראשל"צ - הרצוג 2
ראשל"צ - הרצוג 2
לקראת איכלוס !
ראשל"צ - צג בנות 32
ראשל"צ - צג בנות 32
הבניה בעיצומה !
ראשל״צ - רמז 6
ראשל״צ - רמז 6
נמכר
נמכר