ראשל״צ - גלוסקין 8
ראשל״צ - גלוסקין 8
דירות ענקיות!
ראשל״צ-מעונות ברכה 3
ראשל״צ-מעונות ברכה 3
הבניה בעיצומה!
ראשל״צ - לייב פינסקר
ראשל״צ - לייב פינסקר
הבניה החלה !
ראשל"צ - הרצוג 2
ראשל"צ - הרצוג 2
לקראת איכלוס !
ראשל"צ - צג בנות 32
ראשל"צ - צג בנות 32
הבניה בעיצומה !
ראשל״צ - רמז 6
נמכר
ראשל״צ - רמז 6
נמכר