פ"ת - צ'לנוב 24
נמכר
פ"ת - צ'לנוב 24
הנחות מיוחדות
פת - צלנוב 26
פת - צלנוב 26
בניין שלישי ואחרון !