בת ים - ביאליק 12

לקראת מכירה מוקדמת!

ההדמיות להמחשה בלבד - ט.ל.ח
קו מפריד