תיקון מספר 4 לתמ"א 38 – לאן מועדות פנינו?

תיקון מספר 4 לתמ"א 38 – לאן מועדות פנינו?

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה בישיבתה האחרונה את ההצעה להאריך את תוקפה של תמ"א 38 (תוכנית המתאר לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) בחמש שנים. עוד נקבע על-ידי הוועדה, כי בתקופה הקרובה, יוחל הליך בחינת האפשרות להוספת תיקון נוסף לתכנית: תיקון מספר 4. התיקונים שנוספו לתוכנית מאז שאושרה בשנת 2005 הביאו לזריקת מרץ משמעותית להתקדמות ויישום התכנית.
מעט רקע היסטורי לתמ"א 38: שלושת התיקונים הקודמים עסקו במבני מגורים בעיקר וכמעט שלא טיפלו במבני ציבור או משרדים. לכן עולה הקריאה להקדיש את התיקון הרביעי לטיפול במשרדים ומבני ציבור (בעיקר לאור העובדה שאורח החיים של ימינו מאלץ את חלקנו לשהות במבני ציבור או במשרדים שעות רבות, שלא לומר – במרבית שעות היום).
מאז התיקון השלישי לתכנית, חלה עלייה ניכרת ביישומה, אך עדיין ישנה עבודה לעשות בנוגע לחיזוקם של מבנים. נוסף על כך, ממשרד הפנים נמסר כי יש לעודד חיזוק מבנים ולשם כך נתקבלה ההחלטה במועצה הארצית לערוך ולהוסיף את תיקון מספר 4 לתכנית, ייקרא "חיזוק מיגון והתחדשות". תיקון זה, כך על-פי המשרד, ירחיב את תמ"א 38 לתחומים נוספים, לרבות עידוד חיזוק של מבנים שייעודם אינו מגורים, הכללת שימושים מסחריים וציבוריים במבני מגורים שמיועדים לחיזוק, עידוד של בנייה למגורים להשכרה ועידוד תוספת ממ"ד עבור מבנים קיימים.
דווקא כאשר בישובי הפריפריה עסקינן, מסתבר כי אין היתכנות כלכלית לתמ"א 38, גם במידה שיתווספו קומות לבניינים. האירוניה היא שדווקא שם מצוי השבר הסורי-אפריקאי וסביבתו (טבריה, בית שאן וערד, כדוגמא) – אזור המועד יותר לרעידות אדמה ביחס לאזורים אחרים; אולם חלק מהדברים כן נסובו סביב סיוע כלכלי לדיירים לטובת חיזוק המבנים, או מימון הליך החיזוק על-ידי המדינה.
התיקון לא הבהיר מפורשות את עניין ניוד הזכויות, בתוך הערים ובין ערים; נטען כי "מדובר בהליך מורכב ובחישוב מסובך". כן, התעוררו התנגדויות של וועדות ורשויות מקומית מחשש אובדן של קו מדיניות תכנונית. עוד נאמר כי עדיין לא נפתרה סוגיית הניוד בין ערים, מפני שעל הוועדה לאשר, כמו גם לשלם, על עניינים שבוצעו ברשויות אחרות.
לדברי שר הפנים, גלעד ארדן, אישור התכנית המתוקנת יעודד התחדשות עירונית ביתר שאת, תוך התווספות של אלפי יחידות דיור בערים, עם צמצום מירבי של פגיעה באיכות הסביבה. התיקון לתמ"א יבוצע על-ידי ועדת עורכים ייעודית של תמ"א 38, שהוסמכה על ידי המועצה הארצית להציע שינויים נוספים במבנה התמ"א.
התכנית תוגש לאישור תוך שישה חודשים מעת מתן ההוראה. בענף הנדל"ן טוענים גורמים שונים כי התכנית מתעלמת מחוסר היתכנותה בישובי הפריפריה. נוסף על כך, גם בנוגע לשינויים המוצעים, עדיין לא הובהרה דרך יישומם, כמו גם ההיגיון הכלכלי העומד מאחוריהם.

מאמר מקורי מאת מחלקת המחקר של MY HOUSE

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין העוסק בתחום.
הצטרף לרשימת הדיוור שלנו:
*שם:
*טלפון:
*דוא"ל:
 הודעה:
 אני מאשר/ת קבלת עדכונים