תכנון מתחם מבצע קדש / אנילביץ ברעננה

תכנון מתחם מבצע קדש / אנילביץ ברעננה

מבצע קדש / אנילביץ' הוא פרוייקט, המתייחס אל קבוצת מבנים המאורגנת סביב שצ”פ רחב, קיים, המשמש את תושבי השכונה. העבודה על הפרויקט הפכה רק בהדרגה, מהזמנת עבודה על בניין בודד, לתכנון קבוצת המבנים כולה. בנוסף למאפיינים השלביים של התקדמות הפרויקט, בכל אחד מהמבנים התמודדנו עם מגבלות ייחודיות ואתגרים ייחודיים: מבנה A הוא המבנה היושב על המגרש הגדול ביותר. כיוון שכך, זהו המבנה שבו התאפשר לתכנן הרחבות בשטח המירבי האפשרי (1) ליחידות הדיור הקיימות – וכתוצאה מכך מתקבלים בו תכסית בנין גדולה, ותמהיל דירות חדשות מגוון מאוד מבנה B הוא המבנה היושב על המגרש הקטן ביותר. בכדי לאפשר התייחסות אל השצ"פ, וכדי לאפשר תוספת משמעותית ליחידות הדיור הקיימות, הגשנו תכנית מקומית נקודתית, שהגדירה קו בנין מיוחד למרפסות הפונות לשצ"פ. (2) באופן הזה, עיצבנו מבנה עם מרפסות נדיבות ורחבות, המשקיפות אל המרחב הירוק של השצ"פ. תכנון מבנה C היווה את אתגר הקונסטרוקטיבי: תכנון המבנה התחיל בפועל לאחר כניסתה לתוקף של תכנית רע/מק/1010 לתוקף, המאפשרת להוסיף למבנה שלוש קומות וחצי. ברם, המבנה הקיים בנוי על מגרש המוגבה מתחום הדרך הסמוכה אליו, ועל מנת לתכנן פתרונות חניה ל-21 יח"ד חדשות, התכנון האדריכלי והקונסטרוקטיבי התמודדו עם שתי משימות: - הנמכת פיתוח המגרש הקיים תוך התחשבות בפרטי הביסוס הקיימים תחת האדמה. (3) - מציאת פתרון קונסטרוקטיבי לחתך זיזי, כאשר אחת מחזיתות המבנה הארוכות אמורה להיות פנויה כמעט לחלוטין מפרטים קונסטרוקטיביים. (4)

האם הפרויקט של מבצע קדש / אנילביץ' הוא פרויקט המתוכנן כמתחם? במצב הקיים, שלושת המבנים מאורגנים מסביב למרחב ציבורי פתוח וירוק, שחובה היה עלינו להתייחס אליו. בנוסף, במקור, המבנים תוכננו כחלק מתכנית כוללת של מתחם, עם העמדה פרטנית וטיפוסי מבנים חזרתיים. אולם בפועל, השיקולים התכנוניים בפרויקט של חיזוק והרחבת המבנים, לא נבעו מהמאפיינים האורבאניים או הסביבתיים הקיימים: למעשה, הם קשורים לסיכומים מסחריים עם בעלי הדירות, עם פתרונות חניה אפשריים, עם מיקום פונקציונאלי אפשרי למרחבים מוגנים, ועם מגבלות שיווק של דירות בבניין קיים. בפרויקט מבצע קדש / אנילביץ' הקושי להתייחס למבנים כאל מתחם אף מתחדד כאשר לוקחים בחשבון שני נתונים נוספים: - תנוחת המבנים הקיימים היא חלק מתכנית עם מאפיינים מודרניסטיים ברורים, שבעצמה העדיפה תיעוש וחזרתיות של טיפוס, על פני התייחסות לאיכות האורבאנית של המרחב - הזמנת העבודה התכנונית השתרעה על פני לוחות זמנים ארוכים והתממשה בשלבים, וכל אחד מהמבנים הושפע באופן בולט משינויים מהותיים בתכנית תמ"א 38. ניגוד הרצונות הזה, בין רצון להתייחס למבנים כמתחם בסביבתם, לבין שיקולים שהם אינהרנטיים לאתגרים של חיזוק והרחבה – מאפיין רבים מן הפרויקטים מכוח תמ"א 38 ועם זאת, בהתייחסות אל שלושת המבנים, עשינו ככל שביכולתנו לשמור על המבנים כקבוצה, ולשמור על השצ"פ התחום בתוכה, על ידי מספר כלים: - קו עיצובי עקבי - פלטת חומרים אחידה - (בשני מבנים:) הפניית מרפסות גזוזטרה נדיבות לכיוון השצ"פ, גם במחיר של תהליך תב"ע נוסף, כשקו הבניין לא איפשר זאת. - שמירה על זיקות המעבר של הולכי הרגל אל תוך המתחם - שינוי חלק מכניסות הולכי הרגל למבואות הכניסה, באופן כזה שהגישה תהיה מתוך זיקות המעבר, ולא חזיתית ושרירותית מהרחוב - פתרון חניה משותף לשניים מתוך שלושת המבנים.

*משרד האדריכלים HNA הוקם בשנת 2007 על ידי אדריכל הראל ניר.
המשרד עוסק בתכנון פרוייקטים למגורים, והשיג מוניטין מצוין, בזכות היקף תכנון של מעל 1000 יח"ד, בתוך פלח הפרויקטים של התחדשות עירונית לסוגיה.
המשרד דוגל באדריכלות עכשווית, רמת שירות גבוהה, ושליטה בפרטים הקטנים.
הצטרף לרשימת הדיוור שלנו:
*שם:
*טלפון:
*דוא"ל:
 הודעה:
 אני מאשר/ת קבלת עדכונים