חולון - קראוזה 52

לקראת היתר בניה !

הגדלה
בקרוב
ההדמיות להמחשה בלבד - ט.ל.ח
קו מפריד